Filloi asfaltimi i rrugës me numër 1 (rruga rajonale që lidh Kryeqytetin me qytetin e Kumanovës).