Lista e të punësuarve

Të punësuarit e komunës dhe udhëheqësit e departamenteve
Sekretar i komunës – Elmaz Iseni
elmaz.iseni@gmail.com
Departamenti i mbështetjes së Kryetarit (shefe kabineti).-Udhëheqëse Nerxhivane Rexhepi nerxhivan.rexhepi@outlook.com
Departamenti i buxhetit, financimit dhe administratës tatimore – Udhëheqës Isen Ramadi isen.ramadani2017@gmail.com
Alma Avduli- në sektorin e tatimeve.(me kontratë tek USAID)
almaavduli9@gmail.com
Lulzime Hyseni- në sektorin e tatimeve(Ме autorizim të kryetarit udhëheqëse e sektorit)
lulzimehyseni180@gmail.com
+38975399531
Jasir Bilalli- në sektorin e tatimeve.
bilallijasir68@gmail.com
Melika Bekiri- në sektorin e tatimeve.
melikabekiri17@gmail.com
Nexhat Ajvazi- në sektorin e tatimeve.
nexhatajvazi01@gmail.com
Departamenti i planifikimit urban, shërbimeve dhe mbrojtjes së mjedisit – Udhëheqës Fidai Beluli fidaibeluli@gmail.com
Nexhmedin Jashari- në sektorin e urbanizmit.
nexhmedinjashari1987@gmail.com
Besnik Oseku- në sektorin e urbanizmit.
oseku.besnik@gmail.com
Sektori i Arsimit – Afedin Nuredini
a.afedin@yahoo.com
Sektori i financave-Naser Bajrami
naserbajrami21@gmail.com
Ekonom (nikoqiri i Komunës)-Rufat Nuredini
rufatnuredini@haracina.gov.mk
Këshilltar në kabinetin e kryetarit -Shefik Duraku
durakushefik@gmail.com
 
Sektori i burimeve  njerëzore – Isen Rashidi
isenrashid13@gmail.com
 
Sektori i burimeve  njerëzore – Vildane Bajrami
vildanebajrami@haracina.gov.mk
Arhivë-Lejla Dizdar
lejladizdar@gmail.com
Inspektor komunal-Aki Memedov
akimemeti53@gmail.com
Shofer – Advan Ajdini
advan.ajdini05@gmail.com
Shofer – Evzi Alii
Sigurim – Zimer Jashari
Ndihmëse në mirëmbajtjen e ambientit të komunës-Zejnepe Rramani
Ndërmarja publike komunale “Ambienti”
Drejtor i ndërmarjes -Arsim Bajrami
arsim.baj@gmail.com
Përgjegjës I terenit-Irfan Faiku
i.faiku@tradepoint.mk
 
Administrator-Iljasa Kurtishi
iljasa.25@icloud.com
Mirëmbajtjen e hapsirave publike -Ejup Ibrahimov
Inkasant -Adnan Ejupi
Mirëmbajtës të ambientit– Isen Halili
Mirëmbajtës i ambientit– Adem Limani
Mirëmbajtës i rrjetit të ujësjellësit– Sulejman Ibrahimi
Mirëmbajtës i hapsirave publike– Selam Xhaferi
Mirëmbajtës i hapsirave publike – Muamet Abazi
Mirëmbajtës i hapsirave publike – Raman Avduli
Mirëmbajtes i rrjetit të ujësjellësit– Naim Sula
Inspektor komunal– Eshtref Selimi
Shofer– Ersin Iljazi
Shofer-Naser Sakipi
Shofer-Burim Faiku