Është mbajtur punëtori për përgatitjen e Planit të parë Zhvillimor Lokal të Integruar (PILZH) të Komunës së Haraçinës,

✅ Është duke u mbajtur punëtori për përgatitjen e Planit të parë Zhvillimor Lokal të Integruar (PILZH) të Komunës së Haraçinës, me mbështetjen e kryetarit të komunës Ridvan Ibraimi. ⬆️ 🏡 Në punëtori, përveç përfaqësuesve të ekipit për zhvillim lokal nga Komuna e Haraçinës, marrin pjesë edhe përfaqësues nga banorët lokalë nga disa vendbanime të komunës. Së bashku, ata përpiqen të ofrojnë udhëzime për zhvillim të suksesshëm dhe të qëndrueshëm të komunës. 🤝 Ky aktivitet realizohet në kuadër të programit “Fuqizimi i Këshillave Komunal”, i financuar nga qeveria zviceriane përmes Ambasadës së Zvicrës në Maqedoninë e Veriut dhe Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, dhe bashkëfinancohet dhe zbatohet nga UNDP. në bashkëpunim me partnerët nacional dhe lokal. 

#Forcimi i Këshillave Komunal#Qytetarët në radhë të parë #CHinMK #SDGs