Misioni

Komunë efikase dhe efektive që është plotësisht e fokusuar në nevojat e banorëvë. Një komune e lidhur me të gjithë aktorët kyqe për zhvillimin e standardëve socio-ekonomikë të banorëve.

Qëllimi ynë është të krijojme një klimë të mirë për nxitjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për zhvillimin ekonomik të tërë Komunës. Më këtë do të krijojmë klimë të volitshme për zvogëlimin e papunësisë, ndërsa do të zbutet edhe efekti social në familjet që kërkojnë punë për të dalë nga vafëria.