Takim me përfaqësues të OSBE.

Takim me përfaqësues të OSBE.

Kryetari i komunës së Haraçinës z. Ridvan Ibraimi priti në zyrën e tij përfaqësues të OSBE- së, Shefin e Njësitit për Monitorim z. Eben Friedman, znj. Nuria Gonzalez Saenz Casa – Oficere për Monitorim, z.Blerim Zeqiri – Asistent për Monitorim, dhe z.Sedat Ajdari – Asistent i Programeve pranë qendrës së OSBE-së.

Gjatë këtij takimi u bë pranim dorëzimi i disa kompjuterëve dhe printerëve të cilët ishin donacion nga OSBE për komunën tonë në sektorin e tatimeve.

Gjithashtu u bë instalimi i disa projektorëve dhe tabelave në shkollat tona, të cilat për herë të parë u pajisën me projektorë të cilësisë së lartë (EPSON) , si dhe drejtori i shkollës z.Azam Aki nënshkroi pranim dorzimin e tyre