Pastrimi i oborrëve të disa xhamive si dhe disa rrugëve në komunën tonë.