Чистење на дворовите на некои од џамиите како и на некои улици во нашата Општина.