Ndërmarrja Komunale Publike “AMBIENTI” zgjëron aktivitetin duke siguruar mjet transportues për grumbullimin e mbeturinave, mirëmbajtje të rrugëve dhe gjelbërim.

Të nderuar banorë të Komunës së Haraçinës (Haraçinë, Grushinë, Orllancë, Mojancë).

Ju informojmë se me shumë përpjekje dhe përkushtim për një jetë më cilësore, nga 1 shkurt, Ndërmarrja Komunale Publike “AMBIENTI” zgjëron aktivitetin duke siguruar mjet transportues për grumbullimin e mbeturinave, mirëmbajtje të rrugëve dhe gjelbërim.

Ndërmarrja Komunale Publike “AMBIENTI”, në kuadër të Komunës së Haraçinës, ka për detyrë themelore të bëj grumbullimin, transportin dhe menjanimin e hedhurinave, të mirëmbajë sipërfaqet publike qarkulluese si dhe të menaxhojë me rrjetin e ujësjellësit.

#PunëKonkrete✅

#HaraçinaSkaKohëPërPushim🏃🏻