Ndërmarrja Komunale Publike “AMBIENTI” filloi me aktivitetet për grumbullimin e mbeturinave si dhe mirëmbajtje të rrugëve dhe gjelbërimit.

I N F O R M I M

Të nderuar banorë të Komunës së Haraçinës (Haraçinë, Grushinë, Orllancë, Mojancë).

Ju informojmë se nga 1 shkurt, Ndërmarrja Komunale Publike “AMBIENTI” filloi me aktivitetet për grumbullimin e mbeturinave si dhe mirëmbajtje të rrugëve dhe gjelbërimit.

Ndërmarrja Komunale Publike “AMBIENTI”, ju informon se marrëveshjet duhet ti bëjni në zyrën e NKP “AMBIENTI” në objektin e komunës së Haraçinës.

Shërbimi për informim i Komunës së Haraçinës