Informojmë të gjithë qytetarët se po kryhet pastrimi i deponisë së egër si dhe pjesa e rrugës për në vendbanimin Grushinë, e cila ishte mbushur me gurë dhe sende të rënda

INFORMIM

Informojmë të gjithë qytetarët se po kryhet pastrimi i deponisë së egër si dhe pjesa e rrugës për në vendbanimin Grushinë, e cila ishte mbushur me gurë dhe sende të rënda.

Lajmërojmë të gjithë qytetarët si dhe kompanitë private që merren me pastrimin e mbetjeve të rënda (rrënimin e shtëpive, gurë, hekur etj.), që rreptësishtë është e ndaluar hedhja e mbeturinave pa lejen e komunës.

Këto hedhje pa leje si dhe pa rend kanë një kosto të madhe finansiare për komunën tonë.

#TaRuajmëAmbientinSëBashku

#PërHaraçinëTëPastër

Shërbimi për informim i Komunës së Haraçinës