Debat Publik për Propozim buxhetin Komunal për vitin 2024

Debat Publik për Propozim buxhetin Komunal për vitin 2024

Qytetarë dhe përfaqësues të shoqatave,klube sportive e shoqata sot në sallën këshillit komunal patën mundësinë të debatojnë lidhur me propozim buxhetin komunal për vitin 2024.

Kryetari i komunës Ridvan Ibraimi fillimisht, pasi ka përshëndetur pjesëmarrësit ka elaboruar në detaje propozim buxhetin duke theksuar se rritje e buxhetit ka në sferën e arsimit, sportit, kulturës infrastrukturë dhe shërbime sociale.

Kryetari i Komunës i ka falënderuar të gjithë pjesëmarrësit në këtë debat me shpresë se kjo do të bëhet traditë në të ardhmen.