Vazhdimsia e punimeve të çerdhes në komunën e Haraçinës

Të nderuar qytetarë,

Me angazhimin tonë në vazhdimësi punimet për ndërtimin e çerdhes po zhvillohen me një seriozitet, profesionalizëm dhe intenzitet të lartë, gjë e cila do na e mundësojë shfrytëzimin sa më të shpejtë të subjektit të ri.Shërbimi për informim i komunës së Haraçinës