Vazhdimësia e punimeve për ndërtimin e trotoarëve si dhe shtegut për bicikleta