Seanca e Këshillit XXVIII-të 

Mbledhja do të mbahet me datë 24.01.2024

Me fillim nga ora 11:00 në sallën e Komunës së Haraçinës me këtë rend dite:

1. Miratimi i proçesverbalit  nga seansat  e kaluara.

2.  Sjellje  të  Vendimit  për  ndryshimin  e  shpërndarjes  së  mjeteve  të  Buxhetit  të  Komunës  së  Haraçinës  për  vitin  2024.

3. Sjellje  të  Vendimit për  dhënëjen  në  shfrytëzim  të  mjeteve  themelore  dhe materijaleve, pa kompenzim,  në  NPK “AMBIENTI” v.b.Haraçinë.

4.  Të ndryshme.