Raporti ditor i ekipit të NPK ” AMBIENTI” për mirëmbajtjen e hapësirave publike.