Njoftojmë banorët e komunës së Haraçinës që mbetjet nga therrja e kurbanëve do të mblidhen te rruga 18 te ish pllaci i Arsimit.

N J O F T I M

Njoftojmë banorët e komunës së Haraçinës që mbetjet nga therrja e kurbanëve do të mblidhen te rruga 18 te ish pllaci i Arsimit.

Gjithëashtu apelojmë të gjithë qytetarët që mbetjet e kurbanave të mos hidhen në vende tjera por vetëm në vendin e caktuar e cila do të pastrohet gjat gjithë kohës sipas nevojës.

Shërbimi për informim i komunës së Haraçinës