Nga vizita e Kryeministrit të parë Shqiptarë në Komunën tonë