Nga vizita e Kryeministrit të parë Shqiptarë në Komunën tonë

✅Çerdhe me standarde të larta

✅Kushte cilësore

✅Kushte cilësore në shkolla fillore

✅Investime në infrastrukturë

✅Ambient i pastërt

✅Shërbime cilësore

✅Administratë komunale efikase

✅Qeverisje transparente

✅Llogaridhënie

#HaraçinaPOndryshon

#vazhdhdojmëBASHKË