Nënshkruhet marrëveshje për realizimin e dy projekteve në komunën e Haraçinës

03.10.2022 (e Hënë)

Në takimin me Drejtorin e Byrosë për zhvillim rajonal, z. Ramiz Rexhepi, nënshkruam Marrëveshjen për realizimin e dy projekteve në komunën tonë.

➡️ “Rregullimi i shtratit të lumit në komunën e Haraçinës” 👉 vlera: 7.000.000 (shtatë milionë) denarë. ✅

➡️“Rregullim parterin të ndërtesës së komunës në komunën e Haraçinës” 👉 vlera: 4.000.000 (katër milionë) denarë; ✅

I jemi mirënjohës për përkrahjen drejtorit z. Ramiz Rexhepit.