Në seancën e XI, një ndër pikat e rendit u votua edhe propozim buxheti për vitin 2023.

Në seancën e XI, një ndër pikat e rendit u votua edhe propozim buxheti për vitin 2023.

Vlenë të theksohet se në krahasim me buxhetin paraprak, për vitin 2023 janë planifikuar rritje të mjeteve për 35 %.

Seanca u orientua drejt:

– Propozim-Program për rregullimin e tokës ndërtimore në rajonin e Komunës së Haraçinës për vitin 2023,

Sjellje të vendimit për dhënëjen e ndihmës finansiar-huamarrje NKP “Ujësjellësi”- Haraçinë,

– Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës për vitin 2023 dhe sjellje të vendimit për realizimin e tij, – Miratimi i kalendarit buxhetor të Komunës për vitin 2023,

-Sjellje e vendimit për dhënëjen e pëlqimit për Statusin e SH.F.K “Abdyl Frashëri” Haraçinë,

-Sjellje të Vendimit për kofinansim të Projektit për shërbime socijale: Qendra për qëndrim ditor të personave me aftësi të kufizuara,

– Sjellje të Vendimit për kofinansim të Projektit zero-mbeturina për mjedisë të gjelbërt,

– Rritje të kompenzimit për pjesmarrje në seanca për këshilltarët komunal.

– Të ndryshme.

Shërbimi për informim i Komunës së Haraçinës