Ndërtimi i rrugës 4

Të nderuar qytetarë të Komunës Haraçinë, kemi filluar me ndërtimin e rrugës 4 e cila përfshinë, rrjet komplet të ri kanalizimi fekal, rrjet kanalizimi atmosferik komplet të ri,tamponizim dhe nivelizim kurse faza e fundit përfshin asfaltimin komplet të rrugës 4.

Të dashur qytetarë, dëshiroj të përcjell një faleminderim publik për banorët e rrugës 4 të cilët me iniciativën tonl si komunë dhe me perkrahje të këshillit dhe Imamit të Xhamisë NEDA janë dakorduar që të lirojnë hapsirën me qëllim të zgjerimit të rrugës sipas standardeve dhe rregullave të parashikuara me ligj.

Ky është një shembull që duhet t’a ndjekin të gjithë sepse rrugët janë tonat dhe duhet të kujdesemi dhe ti mirëmbajmë bashkarisht.

#vazhdojmëbashkë