Lajmërim për Anketë Publike dhe Prezantim Publik për ndryshim plotësim të Planit Urbanistik të fshatit Haraçinë blloku 1