Kryetari i komunës së Haraçinës z. Ridvan Ibraimi së bashku me homologët e komunave tjera prezentuan në përgatitjen e strategjisë kombëtare për zhvillim për periudhën 2022-2042.

Kryetari i komunës së Haraçinës z. Ridvan Ibraimi së bashku me homologët e komunave tjera prezentuan në përgatitjen e strategjisë kombëtare për zhvillim për periudhën 2022-2042.

Prezentimi është i përkrahur nga fondi për qeverisje të mirë të ambasadës Britanike në Shkup, si dhe UNDP-së dhe koordinatorit të përhershëm të Kombeve të Bashkuara në Maqedoninë e Veriut.

Strategjia ka katër fusha: mjedisi, kapitali njerëzor, rritja ekonomike dhe infrastruktura.

Një ndër pikat që u diskutua ishte edhe ajo se si të fuqizohet financimi publik i arsimit.