Informim, për disa defekte që janë paraqitur në rrjetin e ujësjellësit

I N F O R M I M

Të nderuar qytetarë të komunës tonë, me rastin e vënies në funksion të ujësjellësit në vendbanimin Haraçinë, janë paraqitur disa defekte në rrjetin e ujësjellësit.

Kemi detektuar defektet më të mëdha në terren dhe kemi angazhuar ekip profesional që duke filluar nga sot (e hënë) të sanohen defektet.

Ju lutemi për mirëkuptim,

Faleminderit

Shërbimi për informim i Komunës së Haraçinës