Dokumentacioni i tenderimit per ndërtimin e objektit Administrativ per Komunën e Haraçinës