Ka filluar implementimi i projektit ,,Qasje e integruar drejt zhvillimit të qëndrueshëm për komunën e Haraçinës 2023-2025″ që përfshinë sferën e ekologjisë, shëndetësi dhe mirëqenie

Është një ditë e veçantë për të gjithë ne si Komunë e Haraçinës sepse me ndihmën  e partnerëve tanë si Islamic Relief dhe Kalliri i mirësisë po realizojmë një projekt shumë të rëndësishëm për banorët tanë.  Projekti ,,Qasje e integruar drejt zhvillimit të qëndrueshëm për komunën e Haraçinës 2023-2025″ përfshinë investime konkrete në ekologji,shëndetësi dhe […]