Сојузот на албански студенти во соработка со Општина Арачиново, ја сподели својата благодарност за здруженијата, спортските клубови и личностите кои дадоа и продолжуваат да даваат посебен придонес за општеството воопшто и особено за Арачиново.

Една одлична организација се одржа во Општина Арачиново и има за цел да ја процени работата и придонесот на некои личности и особено студентите од Општина Арачиново.

Сојузот на албански студенти во соработка со Општина Арачиново, ја сподели својата благодарност за здруженијата, спортските клубови и личностите кои дадоа и продолжуваат да даваат посебен придонес за општеството воопшто и особено за Арачиново.

Градоначалникот Арачиново Ридван Ибраими во својсво на домаќин откако го прогласи овој настан за отворен и поздравувајќи ги присутните и особено студентите рече:

Драги студенти, вие сте оние кои имаат најмногу време од вашиот живот, па суштината и најважната е дека колку имате мотивација и храброст да ја преземете одговорноста да изградите многу подобра и попросперитетна иднина од денешната реалност.

Потоа, претседателот Ибраими ја искажа својата подготвеност да ги поддржи младите и особено студентите во идните иницијативи, секогаш земајќи ја предвид подготвеноста да даде интелектуален придонес во корист на општеството, притоа никогаш незаборавајќи го родниот крај.

Претседателот на сојузот на албанските студенти Арлинда Реџепи му се заблагодари на претседателот Ибраими за постојаната поддршка што им ја даде на студентите и, исто така, им се заблагодари за нивното присуство на некои интелектуалци од Aрачиново како проф.д-р. Веланд Рамаданин, проф.д-р Шефкет Бафтјарин, проф. Исуф Бислимин, проф. Реџеп Бајрам и доктор Мејдин Ибраими.

На овој настан, исто така, беше претставен студентот од Арачиново и основачот на библиотеката “Линкест” во Битола г-ѓа. Емира Селими, која зборуваше за предизвиците, тешкотиите, но и гордоста да биде интелектуалец од Арачиново, земја која носи многу славна историја за албанската нација и општеството воопшто.

Во оваа прилика, многу познати интелектуалци од Арачиново и студентите беа наградени со благодарност за специјалниот придонес во областа на образованието, културата и спортот од страна на организаторот на овој настан, сојузот на албански студенти и Општина Арачиново.