Директорот Дритон Небиу за соработката што ја имаме како Општина и особено со Јавното Претпријатие, денеска ја достави оваа важна донација за градење капацитети на НПК АМБИЕНТИ

Драги граѓани на општина Арачиново

Денес добивме донација од Управниот директорат за конфискуван имот.

Специјални благодарности до директорот Дритон Небиу за соработката што ја имаме како општина и особено со јавното претпријатие, кое денес ни ја предаде оваа важна донација за градење капацитети на “НПК АМБИЕНТИ”.

Донацијата во прашање вклучува возило за транспорт – Комби кое ќе се користи за потребите на џамијата, иако Општината поседува специјални возила за носење лешеви, ова возило ќе се користи како второ возило во случај на потреба да биде во употреба на сите граѓани.

Исто така, ни беа дадени различни алатки и машини за потребите на општината да се користат за одржување на јавната чистота.

Во оваа прилика, се заблагодаруваме на Дирекцијата за управувањето со конфискуваниот имот за позитивниот одговор на барањата на јавното претпријатие, и посебно на директорот Дритон Небиу.

Од денешниот состанок се согласивме дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина, секогаш земајќи ги предвид интересот и потребите на нашите граѓани.