Në manifestimin e ditës së Komunës 24 Qershor, dita e çlirimit të Haraçinës.Kryetari i komunës ndan mirënjohje për nxënësit e shkëlqyer dhe hafizët e rinjë

Shënimi i 22 vjetorit të Betejës së Haraçinës dhe 27 vjetorin të fomimit të Komunës është përmbyllur me një ceremoni festive para godinës së Komunës.

Me këtë rast janë ndarë mirënjohje për disa personalitete dhe nxënës të dy shkollave komunale të gjeneratave nga klasa VI, VII, VIII dhe XI si dhe nxënësit të vitit.

Nxënësja Belinda Ajdari për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës e zgjedhur nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skenderbeu.Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë me shumë prej 9000 denarëve.

Nxënësja Ajlin Bekteshi për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së VIII të zgjedhur nga SHFK”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”f.Haraçinë(Orllancë).Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënëses më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësi Besir Murtezani për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së VII të zgjedhur nga SHFK”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”f.Haraçinë(Orllancë).Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësja Eda Imeri për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së VI të zgjedhur nga SHFK”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”f.Haraçinë.Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve

Nxënësi Fitim Bislimi për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së VII-të të zgjedhur nga SHFK”Shaban Bajrami”f.Grushinë. Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësja Gresa Iseni për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së VII të zgjedhur nga SHFK”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”f.Haraçinë.Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësja Meral Ramadani për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës e zgjedhur nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skenderbeu (Grushinë).Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 9000 denarëve.

Nxënësja Medina Selimi për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës e zgjedhur nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skenderbeu (Gruhsinë).Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësi Nasir Nebiu për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së VIII të zgjedhur nga SHFK”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”f.Haraçinë. Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësja Sumeja Selimi për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës e zgjedhur nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skenderbeu (Gruhsinë).Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësja Shadije Kadriu për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës të klasës së IX të zgjedhur nga SHFK”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”f.Haraçinë(Orllancë). Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Nxënësja Belinda Ajdari për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës e zgjedhur nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skenderbeu.Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 9000 denarëve.

Nxënësja Zejnep Alimi për bursë për nxënësin më të mirë të gjeneratës e zgjedhur nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skenderbeu (Orllancë).Sipas propozimit të Kryetarit të Komunës Z. Ridvan Ibraimi në manifestimin e ditës së Komunës më 24 Qershor, që nxënësve më të mirë të vitit shkollor 2022/23 ju nda bursë në shumë prej 3000 denarëve.

Komuna Haraçinë ndan mirnjohje dhe bursë prej 9.000 denarë për Hafiz Sead Ferati për sukses të veçanta në memorizimin e Kur’anit famëlartë.
Komuna e Haraçinë ndanë mirënjohje për Hafiz Diar Ibrahimi për suksese të veçanta në memorizimin e Kur’anit famëlartë.
Komuna e Haraçinës i ndau mirnjohje Familjes së Nuredin Nuredinit si familje e presekutuar dhe e viktimizuar nga ish-regjimi monist.
Komuna e Haraçinës i ndau mirnjohje Reshat Feratit si Kryetar i dytë i Komunës Haraçinë që udhëhoqi Komunën gjatë konflikitit të vitit 2001.
Komuna e Haraçinës ndau mirnjohje Dr.Arif Arifi për kontributin e veçantë në sferën e shëndetsisë.
Komuna e Haraçinës i ndau mirnjohje KF.Shkëndija 77 për suksese të veçanta në vitin 2023.