Lajmërim për Anketë Publike dhe Prezentim Publik për sjellje të Planit Urbanistik të fshatit Mojancë