Општина Арачиново: Арачиновоци плаќат данок

Луѓето плаќаат даноци, но има и некој кој ќе ги собере! “Во Арачиново не се плаќа такса” ова сега припаѓа на минатото
Со доаѓањето на новиот градоначалник Ридван Ибраими задолжен за општина Арачиново, работите почнаа драстично да се менуваат, од ден на ден, Арачиново брои само успеси во секоја област и многу меѓународни институции, исто така, го докажуваат ова.

Денес во Скопје во Холидеј Ин во организација на УСАИД се одржа презентација на работата и резултати од соработката со неколку Општини во областа на оданочувањето и транспарентноста.

Градоначалникот Арачиново Ридван Ибраими во својата презентација во областа на даноците, исто така, откри конкретни бројки за 2023 година.

Општина Арачиново од вкупно 2675 регистрирани куќи достигна дека над 50 % од граѓаните платиле данок, многу од нив, исто така, доброволно побарале одлука за оданочување на имотот.

Во споредба со 2022 година Општина Арачиново има зголемување од 422 % во поглед на наплатата на данокот на имот.

Претставникот на УСАИД, Бардил Марку, говорејќи за соработката со општините, особено општината Арачиново, истакна дека сега е “успешна приказна” не само во собирањето даноци туку и во поглед на фискалната и активна транспарентност.
Според неодамнешните анализи и мерења, Општина Арачиново од најмногу 16 поени постигна 12 индексни поени, што е најголем пораст од сите општини во споредба со 2022 година.

На крајот од презентацијата, како што истакна самиот претседавач Ибраими, Арачиново повеќе не е “црна точка”, но денес таа гордо се пофали со постигнатите резултати и ова е благодарение на успешното, транспарентно и достоинствено управување.

Градоначалникот на Општина Ибраими му се заблагодари на УСАИД за поддршката и подготвеноста за соработка и помош на Општина Арачиново, но, исто така, им се заблагодари на општинската администрација и особено на граѓаните за заедничкиот успех.

Општина Арачиново