Општина Арачиново: Арачиновоци плаќат данок

Луѓето плаќаат даноци, но има и некој кој ќе ги собере! “Во Арачиново не се плаќа такса” ова сега припаѓа на минатотоСо доаѓањето на новиот градоначалник Ридван Ибраими задолжен за општина Арачиново, работите почнаа драстично да се менуваат, од ден на ден, Арачиново брои само успеси во секоја област и многу меѓународни институции, исто така, […]