Првата фаза од донацијата од здружението “Калири и мирсис” и во соработка со Islamic relief, кое обфаќа машинериа за потребите на општинското претпријатие “Амбиенти”.

Првата фаза од донацијата од здружението “Калири и мирсис” и во соработка со Islamic relief, кое обфаќа машинериа за потребите на општинското претпријатие “Амбиенти”.

Со големо задоволство можеме да заклучиме дека сега имаме комплетна компанија која ќе им обезбеди квалитетни услуги на граѓаните.

Задоволството за нас се резултатите од постојаната работа и добрините кои ги чувствуваме заедно како жители на нашата Општина.

Денес беше посебен ден за мене како директор на општинското претпријатие “Амбиенти” и причината беше завршувањето на донацијата од Islamic Relief и здружението Калири и мирсис на кои срдечнои им се заблагодарувам.

Осеќам за потребно јавно да му се заблагодарам на градоначалникот на општината Ридван Ибраими и општинскиот совет за силната работа и поддршката што ја даваат на Општинското претпријатие.

Сега веќе поубедливо можеме да кажеме дека нашата Општина има многу консолидирано и ефикасно претпријатие, особено во технички аспект мислам дека сме претпријатие на кое треба да се восхитуваме.

Сега веќе услугите што им ги нудиме на граѓаните ќе преземат друга димензија во однос на квалитетот и професионализмот.

Многу сум убеден дека е дојдено време нашата Општина да се пофали со квалитетните работни услуги кои им ги нуди на своите граѓани.

Драги граѓани, јас и мојот тим работиме на изготвувањето на акционен план и веруваме дека за кратко време секој редовен плаќач на општински услуги ќе ја почувствува разликата во однос на зголемувањето на квалитетот на услугите.

Сега и није како Јавно Претприатије истотака и граѓаните немаме причина да не ги исполниме нашите обврски.

Драги граѓани, апелирам до вас да ги платите сметките за општински услуги кои ги користите навреме, бидејќи заедно ќе создадеме една компанија модел за квалитетни и ефикасни услуги.

Ја искористувам  можноста да ги повикам сите оние кои имаат потреба од работа и сакаат да се приклучат на нашиот тим да се обратат во канцелариите на НПК, амбиенти “лоцирани во просториите на општинската зграда.

Со почит

Директор на НПК Амбиенти

Арсим Бајрами