Студиската посета на Нова Горица, Словенија и Гориција, Италија

Нашата посета на Нова Горица, Словенија и Гориција – Италија беше плодна посета за нас како прекугранична соработка која ги поврзува регионите и нивните претставници, отвори многу можности и создаде нови прекугранични пријателства. Проектот, можноста за вас,(opportunity4you) го оправдаа името со создавање можност за сите, промовирање на силни и нови партнерства, предизвици, идеи за иновации […]