Дел од атмосферскиот канал е исчистен почнувајќи од општинската граница помеѓу Општина Арачиново и Општина Илинден.

Драги граѓани на Општина Арачиново Расчистивме дел од атмосферскиот канал почнувајќи од општинската граница помеѓу Општина Арачиново и Општина Илинден. Првиот дел од чистењето завршува денес и вклучува должина од 1,1 км која завршува на влезот во Арачиново. Вториот дел според динамиката е предвидено да биде расчистен кон крајот на јули кој го вклучува делот […]