Заврши со асфалтирање улица 12 во Арачиново

Заврши со асфалтирање улица 12 во Арачиново. “Општина Арачиново се грижи да им даде убава смисла на местото. Спроведување на проекти и да се создаде поповолни услови за сите жители, а со тоа и движењето на граѓаните “, рече тој во оваа прилика градоначалникот Општина Арачиново г.Брахим Ајвази. Во општина Арачиново, почнаа да се реализираа […]