“Патеки за пешаци и велосипеди“ одблиску да ја согледаме динамиката на работите, при што се сретнавме и разговаравме и со граѓаните кои го изразуваат своето задоволство од овој проект и воопшто од проектите кои се изработуваат во нашата општина.

Денеска извршив увид во проектните работи

„Патеки за пешаци и велосипеди“ одблиску да ја согледаме динамиката на работите, при што се сретнавме и разговаравме и со граѓаните кои го изразуваат своето задоволство од овој проект и воопшто од проектите кои се изработуваат во нашата Oпштина.

Изразувам благодарност за соработката и високата одговорност што ја покажаа мнозинството на граѓани.

Случај што треба да се земе како добар пример е денешниот случај кога граѓанин доброволно се согласил да го урне ѕидот што беше пречка за работите.

Му благодарам на дотичниот граѓанин за овој гест и исто така апелирам до сите граѓани да го следат овој позитивен пример бидејќи на овој начин многу помагаат во развојот на нашата средина и подигање на квалитетот на животот, бидејќи нашата цел е да ја направиме  Арачино по убав град.

#продолжувамеЗАЕДНО