Во Општинското основно училиште „Ѓерѓ Кастриоти-Скендербеу“ во Арачиново заедно со директорот Џавит Имери одблиску да ги разгледуваат работите и опремата за кабинетите.

Како што ветивме, продолжуваме со инвестиции во образованието, континуирана грижа за создавање квалитетни простори и услови за нашите ученици.

Нашиот фокус е на подигање на квалитетот на образованието, но во исто време паралелно инвестираме и во подобрување на инфраструктурните услови на нашите училишта.

Во oсновното општинско училиште „Ѓерѓ Кастриоти-Скендербеу“ во Арачиново сме заедно со директорот Џавит Имери одблиску да ги видиме работите и опремата за кабинетите.

✅ компјутер за секоја училница

✅ нови смарт табли

✅ бели табли

✅ замена на врати во целиот објект