На крајот сме на проектот „Отворен амфитеатар“ кој се реализира преку Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во соработка меѓу швајцарската влада и Општина Арачиново.

Почитувани граѓани на Општина Арачиново,

на крајот сме од проектот „Отворен амфитеатар“, кој се реализира преку Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во соработка меѓу швајцарската влада и општина Арачиново.

„Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“, е програма финансирана од швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, проект финансиран и имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со локални партнери.

Почитувани граѓани, проектите имаат значење и вредност само кога се реализираат, затоа создадовме нов стандард на работа, само кога сме сигурни за реализација на проектот, го објавуваме јавно.