Комисија за одбележување празници, манифестации и доделување награди и благодарници