Тендерската документација за изградба на административен објект на општина Арачиново