Здравство

Здравство

Во територијата на општина Арачиново работат овој вид на амбуланти:

Општа клиника

Стоматолошка клиника

Аптеки

Шпетими Општа клиника
Елиф Општа клиника
Ринор ДентСтоматолошка клиника
Циркониум Стоматолошка клиника
Аспирин ФармАптека
Еко Фарм Аптека