Комисии

– Нусејба Ајдари, претседател
– Џејлане Рама и
– Елмедина Халими, член.

– Насер Синани, претседател
– Гаши Рамадани,член
– Фатлум Јусуфи, член
– Рагми Нухија, член i
– Бедри Мамути, надворешен член.

– Фатлум Јусуфи, претседател
– Џејлан Рама, член
– Гаши Рамадани, член, i
– Арсим Мустафа,
– Хира Рамадани, надворешен член.

– Џејлан Рама, претседател
– Рагми Нухија, член
– Сефедин Мамути, член i
– Шклќим Ајдари,
– Лејла Ибрахими, член.

– Фадил Хирдо, претседател
– Нусејба Ајдари, член
– Гаши Рамадани, член
– Бесир Јашари, член i
– Ардијан Јусуфи, надворешен член.

– Агрон Беќири, претседател
– Елхам Абази, и
– Нусејба Ајдари, член, како и
– Ирфан Шабани, и
– Ардит Рамадани, надворешен член.

– Џејлан Рама, претседател
– Гаши Рамадани, и
– Скендер Исуфи, член, како и
– Шуајб Алими, и
– Флорим Зеќири, надворешен член.

– Рагми Нухија, претседател
– Гаши Рамадани, и
– Фадил Хирдо, член, како и
– Ерол Мемети, и
– Севим Бајрами, надворешен член.

– Африм Сулејмани, претседател
– Сефедин Мамути, член
– Фадил Хирдо, член
– Ријад Рамадани, член и
– Неџбедин Јашари, надворешен член.

– Елемедина Халими, претседател
– Нусејба Ајдари, член и
– Џејлан Рама, член.

– Фатлум Јусуфи, претседател
– Рагми Нухија, член
– Сефедин Мамути, член и
– Агон Ајдари, и
– Висар Османи, надворешен член.