Kontakt

  Isen Ramadani, Këshilltar – Ekonomist lokal, zhvillim: isen.ramadani2017@gmail.com

  Demush Musli, Këshilltar – inspektor komunal tel: 071-372-926

  Fidai Beluli – Bashkpuntor i rregullimi i tokës ndërtimore: fidaibeluli@gmail.com

  Elmaz Iseni – Sekretar i komunës: elmaz.iseni@gmail.com

  Anife Jakupi – Sekretare e Kryetarës: anife.jakupi2017@gmail.com

  Evzi Alija – Autorizuar për marrëdhënie me publikun: evzi.alii@gmail.com