Kryerja e analizave dhe kontrolleve mjekësore, sipas kritereve mjekësore të përcaktuara nga Instituti i Mjekësisë së Punës.

Sot, 10 nëntorë 2022, në hapësirat e Institutit, në prezencë të drejtorit të Institutit të Mjekësisë së Punës, z. Aziz Maksuti, kryetari i komunës së Haraçinës z. Ridvan Ibraimi së bashku me administratën komunle në hapësirat e Institutit kryen kontrollimin sistematik mjekësor.

Me këtë, kryetari z. Ibraimi synon për një mirëqenie më të mirë shëndetësore të të punësuarve dhe efikasitetit të kryerjes së detyrës.

Shërbimi për infromim i komunës së Haraçinës