Kryetarja e Komunës së Haraçinës znj. Milikije Halimi priti sot për vizitë pune Ministrin e trasportit dhe lidhjeve z. Goran Sugareski me të cilin biseduan për nevojat dhe problemet e Komunës së Haraçinës ne lidhje me projktet infrastrukturore dhe gjetjen e një zgjidhjeje sa më të shpejt të problemeve infrastrukturore.

Me respekt

Milikije Halimi

Kryetare e Komunës së Haraçinës