Me përgëzimet më të sinqerta i’u urojmë muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e mëshirës, faljes, bereqetit e të mirësisë, duke i’u dëshiruar agjërim të lehtë e të pranuar tek Krijuesi i gjithësisë.
Urojmë që muaji i Ramazanit t’ju sjellë harmoni, mirëqenie dhe dashuri në familjet tuaja.
Le të mbretëroje paqja, përkushtimi ndaj Zotit dhe solidariteti në mes njerezve .

Milikije Halimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës.