Të nderuar bashkqytetarë ju njoftojmë se Komuna e Haraçinës e përfaqsuar nga
Kryetarja e Komunës Milikije Halimi, në bashkpunim me O.P.SH. D-r
IGNATOVSKI- Ordinanca private shëndetsore për stomatologji të përgjithshme
e përfaqsuar nga Dr. Suzana Ignatovska, tel: 070-659-096 rr-14 nr-6 Haraçinë,janë
darkorduar që rastet sociale të vendbanimeve të Komunës së Haraçinës të bënë
kurimin e dhëmbëve ( heqjen e dhëmbëve, bllomba, etj.) pa pages, me kusht që
bashkë me antarët e familjes, për mjek amë,te antarsohën në këtë ordinancë.