Sot, kryetarja e Komunës së Haraqinës, Milikije Halimi u takua me Misionin e OSBE-së me seli në Hagë, udhëhequr nga Alessandro Rotta. OSBE është një institucion prestigjioz, ndërsa gjatë takimit, mysafirët vlerësuan lartë angazhimin e Komunës së Haraqinës për punën që po bën.

Milikije Halimi
Kryetare e Komunës së Haraqinës