Komuna ka për obligim për ta siguruar ose për t’ju ofruar transportin shkollor. Mirëpo qe sa vite askush nuk është kujdesur për fëmijët me aftësi të kufizuara apo fëmijët normal.
Ky transport së shpejti do të ju ofrohet fëmijëve nga Kryetarja e Komunës së Haraçinës, nëse fëmijët me aftësi të kufizuara për shkak të kufizimeve e kanë të vështirë shkuarjen dhe ardhjen në shkollë.

MilikijeHalimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës.