1.Dokumentacioni-i-tenderimit-per-ndërtimin-e-objektit-Administrativ-per-Komunën-e-Haraçinës